İletişim Bilgileri


Promosyon Nedir ?


Promosyon bir şeye dikkat çekmek veya bir şeyin tanınırlığını artırmak için kullanılan bir dizi yöntemi kapsar. Kariyer gelişimi açısından promosyon, bir çalışanın organizasyon yapısındaki yerinin artırılması anlamına gelir. Pazarlamada, bir ürüne olan ilgiyi artırmak için reklam veya indirimlerin kullanılmasını içerir.


Promosyonları Anlamak

İş dünyasında, pazarlamada ve kariyerde ilerlemek, bağlama bağlı olarak farklı görünebilir. Promosyon, daha yüksek bir rütbe veya pozisyon kazanma eylemi veya gerçeği olarak tanımlanır. Buna insanlar, ürünler veya finansal araçlar dahil olabilir.

Alternatif bir anlamı da bir şeyin ilerlemesini veya gelişmesini sağlayan bir araçtır. Çok sayıda promosyon türü, genellikle bir işletmenin bir ürünün büyümesini tetiklemek için ek kaynaklar ortaya koymasını içerir. Örneğin, bir firma daha fazla ücret sağlayarak bir çalışanını daha yüksek bir pozisyona terfi ettirebilir; veya tersine, bir şirket pazarlama maliyetlerini harcayarak bir ürünü geliştirebilir.


Her tür ilerleme seçmeli harcamadır. Bu, ilerlemelerin gerçekleşme zorunluluğu olmadığı anlamına gelir. Bununla birlikte, bir kuruluş, masraflara kıyasla ilerlemenin avantajlarını ölçmek için bir promosyondan önce düzenli olarak bir değerlendirme yapacaktır. Örneğin, bir işçi için ekstra maaş gideri, yükseltilen işçinin vereceği karı aşmayabilir.


İş Promosyonları

Terfi etmek isteyenlerin genellikle üstün performans göstermeleri veya mesleki beceri ve bilgilerini geliştirmeleri gerekir. Buna ek olarak, işverenlerin çalışanların terfiye hak kazanabilmeleri için belirli bir süre şirkette kalmalarını veya belirli bir yönetim kademesine ulaşmalarını şart koşmaları yaygındır.